Geometrie zavěšení kol Tisk Email
Čtvrtek, 29 Březen 2012 21:55

Geometrie zavěšení kolPod pojmem geometrie zavěšení kol rozumíme soubor úhlů nastavující kolo a jeho závěs  vůči vozovce. Geometrií stanovujeme vlastnosti vozu v přímém směru, stabilitu v zatáčkách, opotřebení pneumatik a v neposlední řadě také valivé odpory, tedy spotřebu paliva. V následujících řádcích si povíme něco o sbíhavosti, odklonu kola, poloměru rejdu, závleku, záklonu a příklonu rejdové osy.

 


Sbíhavost

Měří se ve výšce osy kol, od okraje ráfku k druhému. Uvádí se rozdíl hodnot L2-L1 nebo celkový úhel.

Sbíhavost ovlivňuje tři hlavní parametry podvozku: směrovou stabilitu, ovládání vozu a opotřebení pneumatik. Pro minimální ztráty výkonu a opotřebení pneumatik při jízdě rovně vpřed by kola měla mít nulovou sbíhavost. Nadměrná sbíhavost, nebo rozbíhavost způsobuje opotřebení krajů pneumatik, protože se odvalují mírně stranou.

Při sbíhavosti kola směřují do jednoho bodu před vozidlem. Kola mají tendenci se při výchylce vracet a zůstat v původním směru. Na druhou stranu rozbíhavost, neboli záporná sbíhavost způsobuje jízdní nestabilitu. Při přejezdu nerovností se bude vůz snažit zatočit.

Patrně by bylo unavující jezdit s autem, které každá nerovnost na silnici nutí zatočit, a stejně tak v extrémním případě není dobře, pokud vozidlo nechce zatočit vůbec. Proto je nastavení sbíhavosti kompromisem mezi přímou stabilitou, kterou dává sbíhavost a rychlou odezvu na změnu směru, nabízenou rozbíhavostí. Snad výjimkou mohou být závodní auta, kde lze nestability a tedy rychlé změny směru využít ve svůj prospěch.

U nezávislého zavěšení všech čtyř kol musí být sbíhavost řešena i na zadní nápravě. Vlastnosti jsou stejné, jako u přední nápravy. U aut v pohonem vpředu je možné si dovolit lehkou rozbíhavost zadní nápravy a tím eliminovat typickou neotáčivost tohoto uspořádání.

sbíhavost - geometrie kol

Odklon

Odklon je úhel kola ve vertikálním směru, stojíme-li před nebo za vozem. Pokud se horní část kola naklání k podvozku jedná se o negativní odklon, pokud se odklání, hovoříme o pozitivním odklonu. Měří se ve stupních a minutách.

Z hlediska zrychlení v přímém směru nám bude nejvíce vyhovovat nulový odklon, kde je pneumatika kolmo k vozovce. Při průjezdu zatáčkou je karoserie vlivem odstředivých sil nakláněna vně zatáčky. Z tohoto důvodu je pro zatíženější vnější kola výhodnější příklon, protože nastavuje kolo do lepší pozice. Na druhou stranu pro vnitřní kolo by byl lepší odklon.

U nezávislého zavěšení kol dochází při pružení ke změně odklonu, což budí boční síly působící opotřebení pneumatik a zvýšené namáhání zavěšení kola. Kolo se naklápí a setrvačnými silami vzniká moment, který má snahu naklápět karoserii. Mimoto vzniká gyroskopický moment k ose rejdu, který působí na řízení. To vše jsou důvody, proč je snaha při návrhu zavěšení, aby se při pohybu kola odklon měnil co nejméně.

odklon kola - geometrie podvozku

Závlek a záklon rejdové osy

Závlek je vzdálenost mezi průsečíky svislé osy kola s vozovkou a osy rejdového čepu s vozovkou při pohledu z boku. Je kladný pokud se průsečík osy rejdového čepu nachází před svislou osou. Z toho plyne, že kolo je vlečeno. Záklon rejdového čepu je v principu to samé, ale hovoříme o úhlu.

Pozitivní závlek má tendenci narovnávat kolo při pohybu rovně a udržovat tím původní směr. U nakloněné rejdové osy najdeme výhodu také v zatáčce. Způsobuje totiž, že zatáčející vnější kolo získává negativní odklon, zatímco vnitřní kladný odklon. Jak jsme si již řekli u odklonu, toto je při průjezdu zatáčkou příznivé pro nastavení kola.

Závlek a záklon rejdové osy - geometrie kol

Poloměr rejdu

Všechna přední, řízená kola jsou upevněna na otočných čepech. Vzdálenost od průsečíku jejich osy se zemí a svislice ze středu kola se nazývá poloměr rejdu. Je-li průsečík osy rejdu před rovinou středu kola, je kladný, opačně záporný. Uvažujeme-li kladný poloměr rejdu a vozidlo pojede rovně, hnací síly budou působit přes čepy kola, kdežto valivé odpory v opačném směru. Výsledné síly působící kolem rejdové osy se budou snažit vytáčet kola ven, tedy do rozbíhavosti. Pokud pojedeme po hladké vozovce, síly na obou stranách se přes řízení vykrátí a pojedeme rovně. Při přejezdu nerovností se však rovnováha poruší a k udržení rovného směru bude muset zasahovat řidič. Proto se  nastavuje záporný poloměr rejdu, který stabilizuje řízení.

 

Poloměr rejdu - geometrie zavěšení kol

Příklon rejdové osy

Přikloníme-li rejdovou osu k ose automobilu a zatočíme volantem, způsobí tato geometrie, že se bude karoserie v závěsech zvedat. Vznikají síly, které je třeba překonat při točení volantem. Ovšem tyto síly také způsobí, že pustíme-li volant, kola se budou stáčet zpět do neutrální polohy. Tedy příklon rejdové osy pomáhá vracet kola do přímého směru.

Příklon rejdové osy - geometrie zavěšení kol

 

Celkem pěkné video na dané téma z YouTube (anglicky):


 

 

Zdroj: Heinz Heisler – Vehicle and  Engine Technology

František Vlk – Podvozky motorových vozidel

Rolf Gscheidle a kol. Přiručka automechanika
www.ozebiz.com.au/racetech/theory/align.html

Obrázky: AutoZnalosti
 

gototop