Výroba motorových olejů Tisk Email
Neděle, 15 Srpen 2010 21:02
Tento článek navazuje na předchozí o výrobě a vlastnostech základových olejů. Stejně jako výroba základových a motorových či převodových olejů může být na sobě zcela nezávislá, tak i tyto dvě problematiky bude lépe zpracovat ve dvou oddělených článcích.
Jak vyrobit motorový olej

Nejprve něco málo základního o výrobě motorových olejů. Výrobců motorových olejů je velmi mnoho, určitě více než je vlastníků a provozovatelů rafinerií. Pro výrobu motorových olejů je důležitá pouze mísírna, všechno ostatní lze nakoupit. I v Česku máme pouze jednoho výrobce základových olejů, ale výrobců motorových olejů je více, nejméně tři. A obchodních značek motorových olejů, které patří českým firmám, je ještě více. To naznačuje, že pokud chce někdo prodávat motorové či jiné mazací oleje pod svou vlastní obchodní značkou, nemusí nutně ty oleje vyrábět.

Ale začněme od začátku. Představte si firmu, která chce distribuovat a prodávat motorové oleje pod vlastní značkou. Zdá se to nemožné? Vůbec ne. Takových firem je i u nás několik. Je několik možností, jak toho dosáhnout.

První možností je dohodnout se s některým výrobcem motorových olejů a nechat si naplnit obaly s vlastními etiketami zvoleným motorovým olejem a ten potom prodávat jako svůj produkt.

Další možností je nakoupit motorové oleje v cisternách od výrobce a zajistit si plnění do malých či větších obalů vlastními silami. Solidnost v podnikání však říká, že výrobce oleje by o takovém úmyslu měl vědět.

Třetí možností je nakoupit základové oleje, aditivaci olejů, zajistit si dostatečnou kapacitu v pronajaté mísírně a vyrábět tak vlastní oleje.

Čtvrtou možností je vyrábět vlastní základové oleje, nakoupit aditivaci olejů a míchat vlastní motorové oleje.

První dva způsoby využívají především distributoři motorových olejů. Jedná se třeba o firmy, které dodávají např. náhradní díly do sítě autoservisů nebo zajišťují autoservisům či spedičním firmám jiné služby. Mají svůj okruh zákazníků, mohou tedy využít možnosti a rozšířit svůj nabízený sortiment. Druhou, třetí a čtvrtou možnost využívají výrobci motorových olejů. Kterou možnost zvolí, o tom rozhoduje celková ekonomika výroby, nákupu a prodeje konkrétního oleje. Pro širokou paletu nabízených motorových olejů tak výrobci většinou využívají všechny tři způsoby současně. Důvodem pro takové řešení je velmi nákladný proces certifikace motorových olejů a zařazování do systémů klasifikace.

Schvalování olejů pro provoz - specifikace olejů

Jak je vidět, vyrábět nebo alespoň distribuovat své vlastní motorové oleje není nic nemožného. Všechno jde zařídit, nakoupit či vyrobit. Většina výrobců motorových a dalších mazacích olejů se ale neubírá jen jedním směrem, tj. nespoléhá jen na jeden z výše uvedených způsobů výroby. V mnoha případech se využívá kombinace více možností. Problémem, zejména v evropském regionu, jsou certifikace a zařazení do systému klasifikace motorových olejů. Proces schvalování motorových olejů v rámci klasifikačních systémů (ACEA, VW, MB, Opel, Ford a další) je doprovázen velmi nákladnými motorovými testy. Jen velmi zjednodušeně lze uvést: provedení všech potřebných motorových testů pro přidělení některé ze specifikací ACEA stojí 3-5 milionů korun, a to za předpokladu, že olej vyhoví napoprvé ve všech testech. Běžně se pro testovaný olej provádějí zkoušky průměrně třikrát a to už jsme na 10-15 milionech za jeden olej. A uvažujme dále. Testy olejů pro velké motory moderních nákladních automobilů jsou 3-4 krát dražší než testy pro oleje do motorů osobních automobilů. Tady už jsme na částce 30-50 milionů korun za schválení jednoho typu oleje. Distributor či výrobce motorových olejů musí nabízet ne jeden nebo dva typy olejů, ale třeba 10 až 20 různých motorových olejů a cena za olejové atesty se potom také může násobit deseti až dvaceti. V konečném efektu by se mohlo jednat až o stamiliony korun. Takové finanční prostředky si pochopitelně nemůže dovolit vynaložit ani velmi silná olejářská společnost. Zvláště za situace, kdy přibližně každé čtyři roky se mění požadavky na motorové oleje a objevují se nové klasifikační třídy.

Na tuto zdánlivě bezvýchodnou situaci se našel účinný lék, který je přístupný i menším výrobcům motorových olejů. Tento lék lze získat u výrobců aditiv do motorových olejů. Na obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny nabídky společnosti Infineum na aditivaci motorových olejů jak pro osobní automobily, tak i pro velké motory nákladních automobilů. Např. nabídka na obr. 1 na aditivaci P6608 znamená: kupte si od nás tento aditivační balík (tj. všechny potřebné přísady smíchané už dohromady), zajistěte si základový olej Yubase skupiny III (olej vyráběný jihokorejskou společností SK Corp.) s vhodnou viskozitou a smíchejte tyto dvě suroviny v udaném poměru. Viskozitu oleje upravte modifikátorem viskozity SV261 a získáte motorový olej SAE 5W-40, na který vám poskytneme atest, že olej byl schválen a splňuje všechny podmínky specifikací, které jsou uvedeny dole v nabídce. Další výrobci aditiv (Lubrizol, Oronite, Afton) postupují úplně stejně, jen zvolený standardní základový olej může být jiný, ale vždy takový, který se vyrábí ve velkém množství. Často se jako standardní základový olej používá také produkt s obchodním označením Nexbase firmy Fortum nebo i jiné kvalitní oleje.

Pokud výrobce oleje dodrží všechny podmínky nabídky, nemusí provádět žádné motorové zkoušky a nemusí nic platit, kromě poplatků za zaregistrování oleje. Jedinou podmínkou je, aby výrobce dodržoval udanou kvalitu základových olejů a množství předepsaného balíku přísad v motorovém oleji.

Kdyby chtěl výrobce motorového oleje ušetřit a pro míchání olejů použil své vlastní základové oleje namísto olejů schválených, vyrobený olej okamžitě ztrácí všechny atesty (problematikou povolených záměn malého množství základových olejů se tady nebudeme zabývat, zájemce odkazuji na Code of Practice organizace ATIEL). To ovšem nemusí znamenat, že takto vyrobený motorový olej je nekvalitní. K míchání oleje mohlo být použito stejné aditivum a ve stejném množství a vlastní základový olej mohl být také ve srovnatelné kvalitě s olejem předepsaným. Hotový motorový olej také může vyhovovat všem požadavkům specifikací, jen těmi potřebnými a drahými testy neprošel.

Pokud výrobce oleje chce v určitém motorovém oleji uplatnit své vlastní základové oleje a současně mít na tento olej atest, pak mu nezbývá nic jiného než projít všemi potřebnými motorovými testy a za testy také zaplatit. Samozřejmě, že takové oleje také existují. Takovou proceduru si ale může dovolit jen opravdu velká výrobní společnost a to zejména u olejů, které prodává ve velkém množství. Finanční prostředky vynaložené na certifikační testy se v takových případech v dohledné době vrátí zpět. Při menším odbytu se celý proces certifikace daného typu motorového oleje nemůže finančně vyplatit. U některých typů motorových olejů mohou proto malé i velké výrobní společnosti využít nabídky aditivářských firem a vyrábět podle jejich doporučení z nakupovaných základových olejů. Další možností je využití možnosti nákupu již hotových motorových olejů a distribuce pod vlastní obchodní značkou. Tzv. překupování se často využívá v případě motorových olejů předepsaných pouze pro určité motory automobilů určitého výrobce. Takových olejů se většinou neprodá velké množství a nikomu by se nevyplatilo z hlediska schvalovacích a testovacích poplatků, aby existovalo více výrobců.

Obr. 1. Nabídkový list firmy Infineum na aditivum do motorového oleje SAE 5W-40 pro motory osobních automobilů

Obr. 2. Nabídkový list firmy Infineum na aditivum do motorového oleje SAE 15W-40 pro moderní velkoobjemové motory nákladních automobilů


Spolehlivost a kvalita motorových olejů

Pokud plníme motorový olej do motoru automobilu, určitě máme zájem na tom, aby motorový olej byl kvalitní a po celou dobu své životnosti pracoval spolehlivě. Tedy jednoduše řečeno, aby splňoval všechno, co většinou slibuje na své etiketě či v technickém listu. Myslím, že s kvalitou motorových olejů dnes není žádný problém. Konkurence mezi výrobci maziv je až extrémně velká a žádný z výrobců či velkých distributorů si nedovolí produkovat nekvalitní oleje. Zvláště za situace, kdy pořízení kvalitního motorového oleje od spolehlivého výrobce a jeho distribuce pod vlastní obchodní značkou není příliš obtížné.
Pochopitelně nikdo nemůže zaručit, že se na trhu nemohou objevit motorové oleje, na nichž chce některý výrobce či distributor ušetřit. Naštěstí takových případů je zanedbatelné množství, pokud se vůbec vyskytnou. Nicméně, opatrnost je matka moudrosti a nákupem motorového oleje se značkou, která se drží na trhu již dlouhou dobu, nemůžeme nikdy nic zkazit. A netýká se to jen velkých výrobců či distributorů. I malé firmy mohou být spolehlivé a vyrábět či distribuovat motorové oleje standardní kvality, tj. kvalitní oleje se současnou výkonovou úrovní.


Závěr

Možná, že článek vyznívá tak, že výroba motorových olejů je až příliš jednoduchá. Složitá určitě není, avšak velké nároky jsou kladeny na proces mísení olejů. Při mísení olejů musí být zabezpečeno, že nedojde ke znečištění jednoho oleje jiným olejem, že olej odejde z mísírny a z balicí linky naprosto čistý, bez technologického znečištění. To znamená, že hotový motorový olej musí být před opuštěním mísící linky zfiltrován a olej by měl být naprosto čirý. Mísírna je vizitkou každého výrobce olejů a dodržování technologické kázně je základní podmínkou výroby kvalitních motorových olejů. A je samozřejmé, že všechny tyto podmínky lze splnit jen v dobře vybavených mísírnách s kvalitní a zodpovědnou obsluhou a s dobře zavedenou výstupní kontrolou kvality motorových olejů.


Článek převzat z www.oleje.cz

autor: Ing. Jaroslav Černý, CSc.
Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha 

gototop