STK Tisk Email
Středa, 06 Červen 2012 12:17

STK - stanice technické kontrolySTK, pro některé rutina, pro majitele starších vozů možná i strašák. Nežli se pustíme do absolvování technické prohlídky vozidla je dobré si projít, co nás čeká a na co si dát při přípravě pozor. Vyhneme se tak zbytečným nepříjemnostem v případě špatného výsledku. Jak už je na našem webu zvykem, zaměříme se na osobní automobily.

Jak často na technickou

Technická prohlídka a její intervaly definuje zákon č.56/2001 Sb. Konkrétní cykly pro danou skupinu vozidel a přívěsů jsou v příloze. Běžného řidiče automobilu bude asi zajímat, že s novým vozem první 4 roky nikam nemusí a pak se kontrola opakuje po dvou letech. Technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, tedy na libovolné STK na území ČR.

Do kdy platí technická?

Pravidelná nebo opakovaná technická prohlídka musí být provedena nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtě dané zákonem. I když je na známce nalepené na registrační značce vyznačen pouze měsíc a tudíž by se mohlo zdát, že můžeme jezdit až do konce měsíce, není tomu tak. Závazné je datum ve velkém technickém průkazu. Můžete si říci, že ten sebou nevozíte a policista při kontrole nic nezjistí. Bohužel zákony schválnosti fungují spolehlivě a může vás potkat i třeba menší nehoda z cizího zavinění. Při vyšetřování se půjde do hloubky a po zjištění stavu věcí na vás bude nahlíženo jako na řidiče vozu s prošlou technickou, tedy vozidla nezpůsobilého k provozu.

Doklady

V první řadě je nezbytné mít pohromadě doklady, které jsou na STK předloženy. Vyhláškou č.83/2012 Sb. je definováno:

  • technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (tedy malý techničák)
  • protokol o měření emisí s kladným výsledkem (ne starší jak 30 dní)
  • osvědčení a protokol o měření emisí

Pro opakovanou prohlídku platí to samé s tím, že přinesete i protokol o předchozí prohlídce.

Detailní informace zde.

Druhy závad

Dle závažnosti závad zákon rozděluje tři kategorie:

A – lehká závada; zapíše se do protokolu o technické prohlídce a majitel je o ní informován.

B vážná závada; vozidlu je odebrána kontrolní nálepka ze zadní registrační značky a dostane dočasnou, 30 denní. Pokud se vozidlo dostaví do konce této lhůty ke kontrole, je kontrolována pouze daná závada. Po uplynutí této doby musí vozidlo absolvovat celou technickou prohlídku znovu.

C – nebezpečná závada; vozidlu je odebrána kontrolní nálepka a ve velkém Technickém průkazu je poznamenáno „Nezpůsobilé k provozu“. Vozidlo dále nesmí jezdit po komunikacích a i z místa STK by mělo být odtaženo. Také běží 30 denní lhůta. Pokud se v ní vozidlo dostaví s opravenou závadou, opakovaná technická kontrola je omezena jen na danou oblast. Opakovaná technická prohlídka je zpoplatněna nižší sazbou, než celková technická.

Průběh prohlídky

STK linkaEmise máme hotové, doklady jsme odevzdali u příslušné přepážky a budeme vyzváni, abychom s automobilem vjeli do prostor kontrolní linky. Mezi jednotlivými stanovišti kontrolní linky smí pojíždět výhradně kontrolní technik. Žadatel o provedení prohlídky je po celou dobu přítomen a dbá pokynů technika. Rozsah kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001 Sb.

Vozidlo má být přistaveno umyté, nezatížené a bez poklic na řízené nápravě. Pneumatiky mají být nahuštěny na předepsaný tlak.


Identifikace a celkový pohled

Technik zkontroluje VIN automobilu a údaje v technickém průkazu, zda souhlasí se stavem vozidla. Je-ji zapsáno číslo motoru, bude hledat i to. Pokud máte namontováno něco nestandardního, bude se ptát po homologaci. Většina tuningových spoilerů homologaci nemá, je pak na technikovi, jak ke konkrétnímu případu přistoupí. V praxi jsou ochotni přimhouřit oko, pokud montovaný díl neohrožuje okolí a splývá s celkem automobilu.

Technik si všímá také koroze, nebo neodborné opravy po nehodě. Při porušení nosných částí karoserie, nebo značné korozi dílů uvede zápis o stavu do protokolu.

 

Podvozek, řízení a výfuk

STK-kontrola podvozkuPřejdeme ke kontrole podvozku, řízení, výfukového potrubí a úniků kapalin. Podrobněji se pak přistupuje ke kontrole přední nápravy. Na kontrolním zařízení se zjišťují vůle v čepech a řízení.

U výfukového systému se pohlíží hlavně stav koroze na kterou díky provozním podmínkám často trpí. Prasklina či díra ve výfukovém ústrojí je hodnocena jako závada. Pokud je namontován nestandardní poslední díl, měli byste mít opět homologaci. Může se stát, že technik sezdá vyluzovaný hluk z výfuku přes normu. Pak má právo přistoupit k měření hlučnosti.

Pracovník STK také zkontroluje zda jsou namontovaná kola zapsána v technickém průkazu. Máte-li obuto něco jiného, ani na technickou nejezděte. Technik vás otočí ještě ve vratech. Hloubka vzorku pneumatiky musí být minimálně 1,6mm.

Dále přichází na řadu kontrola geometrie řízené, tedy přední nápravy a jde se na brzdy.

 

Brzdy

STK brzdyTy se kontrolují na válcové zkušebně. Měří se brzdný účinek a rozdíl brzdného účinku. Rozdíl jednotlivých stran na jedné nápravě nesmí být vyšší jak 30%. Klade se důraz také na funkci posilovače a chod pedálu brzdy.

U ruční brzdy nezáleží na rozdílu stran, ale jejich součet musí být vyšší než předepsaná hodnota počítaná z celkové hmotnosti vozu. Ještě k ruční brzdě. Měla by plně brzdit někde od sedmého zubu. Pokud má dlouhý mrtvý chod a zabírá až na konci dráhy páky, je to špatně.

 

Okna

U dodatečně ztmavených oken je potřeba předložit certifikát, který potvrdí, že tónování je dne normy. Směrnice 92/22/EHS uvádí, že celková propustnost světla čelního skla nesmí být nižní než 75%. U bočních skel je povolena minimální propustnost 70%. Další skla za řidičem nejsou limitována, ale folie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdové světlo. Ovšem pozor na pojem celková propustnost. Většina skel je už z výroby ztmavena na povolenou úroveň. Pokud přidáte fólie, ač řádně homologované, ztmavení se sečte a rázem jste mimo legislativu.

U čelního skla se kontroluje také jeho poškození. V zorném poli řidiče (to je prostor stíraný stěrači) nesmí být žádné poškození nebo překážka ve výhledu. Případné poškození na ostatní ploše se posuzuje podle velikosti a dle toho, zda může pokračovat.

 

Světla a povinná výbava

STK-světlaDalším bodem je kontrola nastavení světel. Podle příslušné litery zákona nesmí kontrolní technik v průběhu prohlídky nic upravovat, ani opravovat. Pouze hodnotí stav. U světel je výjimka a je dovoleno je seřídit, což také většina STK dělá.

Z povinné výbavy bude kontrolováno, zda máte trojúhelník, pokud to nemá vozidlo řešeno jinak, tak hever, klíč na kola, rezervu, výstražnou vestu a platnou lékárničku. Nezapomeňte také na náhradní žárovky a pojistky.

Měla by se kontrolovat také funkce bezpečnostních pásů, stěračů a klaksonu.

A máme hotovo. Výsledek prohlídky je zaznamenán do dokladů vozidla. Obdržíme Protokol o technické prohlídce kde jsou podrobnější informace. Pokud byl výsledek kladný, technik vylepí na zadní registrační značku novou kontrolní nálepku. Jak již bylo napsáno výše, v případě závady typu B je známka 30 denní a s céčkem na silnici vůbec nesmíte.

 

Máte-li zájem detailně si projít kontrolované závady, naleznete je zde.

Legislativa ohledně STK je ke stažení zde.

 

Zdroj: Příslušná legislativa Ministerstva dopravy ČR

 

gototop